Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

INFORMÁCIÓK:

ADATKEZELŐ NEVE:

Yakuzák Sportegyesület

KÉPVISELŐJE:

Dr. Rédei István elnök

HONLAPJA:

http://www.yakuzakse.hu/

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

nyilvántartásba vétel, valamint sportrendezvényeken, sporteseményeken részvétel biztosítása, nevezés, a jogszabályokból adódódó adatkezelési kötelezettségeinek biztosítása

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Az érintett hozzájárulása. 

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI:

(akik megtekinthetik)

Az egyesület elnöke, alkalmazottai, tisztviselői célhoz kötötten

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:  

a tagsági jogviszony megszűnésével az adatok törlésre kerülnek

ÉRINTETT NYILATKOZATA:

személyes adataim kezeléséhez a megjelölt célok érdekében hozzájárulok